Menu Mobile

Dzisiaj kończymy wspólne czytanie listów św. Pawła. Mam nadzieję, że ten czas przygotowania do Świąt był dla Was dobrym i błogosławionym spotkaniem ze Słowem, które staje się Ciałem. W tym ostatnim dniu chciałbym podziękować moim współpracownikom, bez których cały projekt Czytaj Słowo nie mógłby istnieć. Dziękuję mojemu przyjacielowi Marcinowi i jego żonie Iwonie, którzy od początku dbają o stronę www.czytajslowo.dominikanie.pl, w tej edycji udało się im ją unowocześnić i wprowadzić kilka ważnych poprawek. Dziękuję mojemu współbratu Łukaszowi Wosiowi OP, który wziął na siebie odpowiedzialność za przygotowanie wszystkich filmików tej edycji i osobom, które z nim współpracowały zarówno w nagrywaniu: panom Jackowi Tarasiuk i Adamowi Trak jak i w montażu: pani Julii Pawłot i panu Filipowi Surdy. Dziękuję również pani dr Danucie Piekarz, która napisała wstępy do wszystkich listów. Także mojemu współbratu Tomaszowi Nowakowi OP, który pomagał nam w czytaniu Słowa komentując każdy rozdział z osobna. W końcu dziękuję Wam wszystkim, że chcieliście być z nami przez ten czas. Dzisiaj wszyscy – jako zespół - dołączamy się do życzeń, które składa Tomasz Nowak OP.

Dawid Kołodziejczyk OP


Komentarz