Menu Mobile

List do Efezjan

Adres

1 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa - do świętych, którzy są <w Efezie>, i do wiernych w Chrystusie Jezusie: 2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa!

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE

Tajemniczy plan zbawienia

3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym 
na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. 
4 W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości 5 przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 
według postanowienia swej woli, 
6 ku chwale majestatu swej łaski, 
którą obdarzył nas w Umiłowanym. 
7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - 
odpuszczenie występków, 
według bogactwa Jego łaski. 
8 Szczodrze ją na nas wylał 
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, 
9 przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli 
według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął 
10 dla dokonania pełni czasów, 
aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: 
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 
11 W Nim dostąpiliśmy udziału my również, 
z góry przeznaczeni zamiarem Tego, 
który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, 
12 po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - 
my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. 
13 W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, 
Dobrą Nowinę waszego zbawienia, 
w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. 
14 On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.

Dziękczynienie i modlitwa o znajomość Chrystusa jako Głowy

15 Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, 16 nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. 17 [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. 18 [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych 19 i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. 20 Wykazał On je, 
gdy wskrzesił Go z martwych 
i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, 
21 ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, 
i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym 
nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. 
22 I wszystko poddał pod Jego stopy, 
a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, 
23 który jest Jego Ciałem, 
Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.


Komentarz