Dzień:

Drodzy Bracia i Siostry, 

świętując Dzień Narodzenia Naszego Pana chcielibyśmy Wam podziękować za wspólne oczekiwanie. Chcemy wierzyć, że ten czas przygotowania będzie dla wszystkich Was, którzy wsłuchiwaliście się w Słowo Boga, ogromnie owocny. Każdy z nas – Twórców Czytaj Słowo – pragnął, aby tych dwadzieścia parę dni prowadziło do Ojca. Czas Bożego Narodzenia to okres kontemplowania i zgłębiania tajemnicy Słowa, które stało się Ciałem, tajemnicy Boga, który zdecydował się w ludzkiej naturze zamieszkać pośród nas. Chcielibyśmy, aby dotknięcie Słowem, którego doświadczaliście w czasie Adwentu nieustannie wzmacniało Wasze pragnienie poznawania miłości Boga w codzienności. Niech lektura Ewangelii wg św. Łukasza będzie dla jednych początkiem, dla innych kontynuuacją drogi zanurzonej w Słowie Bożym.

Pamiętamy o Was w modlitwie i o nią prosimy

o. Paweł Trzopek OP
o. Paweł Kozacki OP
o. Dawid Kołodziejczyk OP
Marcin Kwiatkowski o. Karolinki i Kamilka